Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 23.05.2019 15:11:57

Jiřetínský život -  podle občanů města

MENU --- ÚVOD

Portál Změna klimatu Kalendář akcí v občanském sektoru Webovou stránku snadno a rychle Jiřetínský život

Propagujte i svojí stránku

.
 

  Jiřetín je písemně připomínán k roku 1263 v listině
upravující poddanské povinnosti.Majitelem byl tehdy
Protiva (zřejmě z rodu Rýzburku).Jen o několik let
mladší je listina krále Přemysla Otakara II. jejíž

pomocí se vzmáhající se královské město Most zbavilo
vznikající konkurence Jiřetína, Kopist a Ervěnic.Vprůběhu13.16.stol.
se vystřídala řada majitelů.
 

 

 

Několikrát došlo také k obměnám názvu vsi, a to od Jorrenthal (1263) přes Jurncetin (1278),Jurntyn
(1354)
až po
Gyrzietin (1459). Roku 1409, kdy majiteli obce byli Koldicové, došlo k rozdělení Jiřetína na Dolní a Horní.  

 

Odroku následujícího se pravobřežní strana podél potoka se stala součástí Panství Jezeří.

Levobřežní strana pak byla od roku 1562 součástí pozdějšího fideikomisu Horní Litvínov.
            17 . stol. přineslo Hornímu Jiřetínu dvě velké pohromy.

 

První z nich byla třicetiletá válka, která těžce poškodila celé severozápadní Čechy.

Na připomínku této události byl v Jiřetíné r.  1700 zbudován morový sloup(zničen ve řadu těžkých roků,

a to zejména v období prusko-bavorských válek.)

19. století přineslo do Jiřetína rozvoj průmyslu podporovaného novými
možnostmi v dopravě. Již roku 1828 byl v Mariánském Údolí postaven bavlnářský podnik (dnešní Triola). Kromě tohoto, zřejmě nejznámějšího
podniku, se setkávám
také s parním mlýnem, hračkářskou
irmou Kohler a synové, elektrárnou, koželužnou apod.
Od r. 1872 byla v provozu železniční dráha, která umožnila další rozvoj obce i celŽelezniční dráha Cheb - Liberec přes město Horní Jiřetíné oblasti.
Významným pro obec se stal rok 1914, kdy císař František Josef l. povýšil
Horní Jiřetín na město a přidělil mu také městský znak (zachován originál listin a pečeti.
2. polovina 20. stol. znamenala pro Horní Jiřetín období nejistoty a stagnace, neboť
obec
měla být, stejně jako desítky dalších měst a vsí v našem regionu,  obětována zničující
velkoplošné těžbě uhlí.
Během této předlouhé doby byla proto zastavena veškerá výstavba
opravy, rekonstrukce - jednoduše jakýkoliv rozvoj. Teprve samý závěr století přinesl opět
oživení, na které Horní Jiřetín tak dlouho čekal a kterého nyní opravdu využívá.
jednou z nejstarších v oblasti. Původní budova školy stála
nová
chlapecká a
měšťanská
(dnešní čp. 300).  Významným rodákem byl František Glaeser,hudební skladatel,
královský kapelník divadel ve Vídni, v Berlíně
a v Kodani. Narodil se roku 1798 v
domě čp. 33, na němž se dříve pamětní deska nacházela.
 

Černice

dříve nazývaná obec Zirnitz. Původně výhradné zemědělská vesnice patřila farností vždy do Horního
Jiřetína byla součástí Panství Nové Sedlo - Jezeří.
Po určitou dobu své historie patřily Černice administrativně též do
správy obce Albrechtice.V letech1680 až 1780 se v okolí vsi
setkávámes těžbou kamence(dle některých pramenů již od r. 1647),
od roku 1880 pak rozvíjí činnostovárna na ocet firmy „ Bratří Dolfusů"

 

Současnost

Na územním katastru Jiřetína se dnes nalézá zámek Jezeří.
Původně gotický hrad ze 14.stol. byl v 16.stol. přebudován na renesanční
zámek. V průběhu17. a 18. stol.došlo k barokním přestavbám a z Jezeří se stala bezpochyby jedna znejpůsobivějších zámeckých staveb u nás.
Mezi všemi historickými majiteli se do dějin zámku zapsali největší měrou
Lobkowiczové, kteří zde žili vícenež tři století a jejichž přičiněním byla naše oblast
podkrušnohoří v minulých dobách
považována za jednu z nejkrásnějších v Čechách.Stejně jako Horní Jiřetín,žilo také Jezeří v posledních desetiletích v nejistotě.Dnes je zámek hojně navštěvovanou památkou,přičemž probíhá jeho postupná rekonstrukce.Existuje tak veliká naděje, že se Jezeří dočká svého znovuzrození v původní nevídané kráse
architektury umocněné harmonickým zasazením do strmých svahů Krušných hor.
 V roce 2012 se zámek Jezeří stal 1.nejpohádkovějším zámkem v ústeckém kraji a 2.nejnavštěvovanějším v ústeckém kraji.

Další zpráva pro Horní Jiřetín byl rok 2002 v létě při dlouhých deštích se zvedly toky potoků ne na tolik, aby byl Jiřetín zaplaven, ale díky jeho šikmé poloze voda rychleji odtékala. Obyvatelé měli štěstí jen na chvilku. V horní části ,,Na Rozcestí" síla vody vymlela koryto potoka a obrovské balvany z vyzděného koryta ho následně ucpaly. Valící se voda vystoupala do výše až 3metrů z koryta a tekla po ulici G.Svobody na křižovatku ,,U Zbrojnice", kde se rozvodnila do dalších ulic Horská, Pod zbrojnicí a 5.května. Silnice nebyli vidět proměnili se v obrovské řeky. Voda zaplavila sklepy ve zmíněných ulicích. Lidé začli stavět pytle s pískem a pokoušeli se vodu od svých domovů odstranit. Voda tekla po ulici 2dny a 5dní byli zavřeny obchody, restaurace, školka, pošta a nějaký čas nejezdila MHD. -

Budeme rádi za jakékoliv příspěvky na jiretinskyzivot@seznam.cz

V roce 2003 Horní Jiřetín oslavil o Mariánské pouti 740let od své první zmínky. Byly vyrobeny do oběhu další pohledy Horního Jiřetína a Černic spolu letáčkem o Horním Jiřetíně, Černic a Jezeřím.

Doplňujem  

 19.června 2007 byla největší návštěvnost 167-lidí za celý den děkuji Dení.Most.
 
 

 

TOPlist